Η παρουσίαση του σχολείου

Ο μαθητής μας του Β4, Φώτης Μελιτσόπουλος, στα πρώτα του πειραματικά στάδια με την κατασκευή στο διαδίκτυο σκέφτηκε να ασχοληθεί με την παρουσίαση του Γυμνασίου του. 
Μας εξηγεί διαδικτυακά τις λεπτομέρειες και μας προτρέπει να δώσουμε τις δικές μας προτάσεις.
 
https://www.youtube.com/watch?v=w1ORalpESbw