Πόλεμος και ειρήνη

2015-06-03 18:23
Γράφει ο Ιωάννης Πανούσoς 30/6/2015, λίγο πριν τη μετάβασή του στο Λύκειο  Παιδιά εδώ, παιδιά κι εκεί. Παιδιά στην Ελλάδα, παιδιά στην Παλαιστίνη. Ειρήνη εδώ, πόλεμος εκεί. Ειρήνη στην Ελλάδα, πόλεμος στην Παλαιστίνη. Παντού παιδιά, αλλά όχι ειρήνη. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σ' ένα παιδί...